אווז

אווז
חזה אווז
185 לק''ג
אווז
כבד אווז
519 לק''ג
אווז
מדליוני כבד אווז
539 לק''ג